Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej to działanie mające na celu zwiększenie dochodów gospodarstw rolnych poprzez wprowadzenie do nich nowych rodzajów działalności gospodarczej. Środki przeznaczone są wyłącznie na inwestycje, a beneficjentami mogą być rolnicy, ich małżonkowie i domownicy (osoby ubezpieczone w KRUS).

Zakup i wynajem rolniczych maszyn uprawowych

Operacja polega na zakupie oraz późniejszym wynajmie maszyn uprawowych: brona talerzowa oraz agregat podrywkowy „cultimer” w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zakup koparko-ładowarki celem wynajmu

W ramach projektu zakupiono koparko-ładowarkę JCB 3CX, w celu wynajmu, co ma korzystnie wpłynąć na wzrost dochodu z prowadzonej działalności pozarolniczej.

Świadczenie usług suszenia ziarna suszarnią przewoźną

Istotą projektu jest zwiększenie dochodu poprzez zakup, a następnie świadczenie usług wynajmu przewoźnej suszarni ziarna. Wykorzystanie suszarni przewoźnej, umożliwia dojazd do klienta, co zmniejsza koszty związane z dowozem zbóż mokrych i odbiorem suchego ziarna.