Propozycje zmian w kryteriach wyboru operacji

W związku z otrzymanymi z DPROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaleceniami Zarząd LGD "Wstęga Kociewia" rozważa dokonanie zmian w Kryteriach wyboru operacji, dotyczących celu "Rozwój sektora mikro i małych przedsiębiorstw".

Propozycja zmian została przygotowana przez Zespół Partycypacyjny na posiedzeniu w dniu 7.08.2019.

Zmiana polega na wprowadzeniu kryterium:  "Ilość utworzonych miejsc pracy" dla przedsięwzięć związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej.

Jednocześnie proponuje się  dokonanie korekty redakcyjnej  w analogicznym kryterium dla działań związanych z rozwijaniem działalności gospodarczej.

W załączeniu przedstawiamy pełną propozycje zmian w kryteriach dotyczących działań konkursowych- w dokumencie są oznaczone kolorem żółtym.

Prosimy o przesyłanie opinii pocztą elektroniczną na adres: lgd@wstega-kociewia.pl

 Kryteria wyboru - konkurs - zmiany