Nowe nabory wniosków

 Informujemy o ogłoszonych naborach wniosków

 

 Termin przyjmowania wniosków trwa od 21.10.2019 r. do 04.11.2019 r.

 

Konkursy na działania:

 

 „Zacznij razem z nami”, czyli wsparcie dla osób podejmujących działalność gospodarczą,

co jest zgodne z zapisami LSR i §2 ust1. p.2 lit.a Rozporządzeniem MRiRW z dnia 24 września 2015
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (poz.1570 z późn. zmianami) -
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - podejmowanie działalności gospodarczej

 

oraz

 

 „Zaczyn” - czyli wzmocnienie przetwórstwa lokalnego produktów rolnych"- rozwijanie działalności gospodarczej,
co jest zgodne z zapisami LSR i §2 ust1. p.2 lit.c Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (poz.1570 z późn. zmianami) - opartych na wykorzystaniu lokalnych produktów rolnych

 

Dokumentacja naborowa:

 

- Kliknij Zakładkę boczną "NABORY"

 

- Wybierz numer interesującego Cię konkursu:

 

lub

 

 

W trakcie trwania naboru zorganizowane zostanie szkolenie z wypełniania wniosków , biznesplanu , załączników ( w Tczewie, 28.10.2019, od godz. 9:00, w Restauracji Piaskowa ) oraz doradztwo dla wszystkich osób zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z PROW 2014-2020 w biurze LGD.

 

Korzystanie z doradztwa oraz udział w szkoleniu gwarantuje uzyskanie punktów przy ocenie wniosku.