Rada Programowa dokonała wyboru

W dniach 2 i 7 marca br. w Resturacji Piaskowa w Tczewie odbyło się posiedzenie organu decyzyjnego LGD "Wstęga Kociewia", podczas którego Rada Programowa dokonała wyboru operacji.

Na konkurs nr 7/2017 obejmujący zakres "inkubator przetwórstwa lokalnego produktów rolnych" złożono 1 wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek ten spełnił wymagania formalne i został uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju. Osiągnął też minimalną wymaganą ilość punktów, a tym samym został wybrany do dofinansowania.