Lokalna Strategia Rozwoju

Opracowana została z szerokim udziałem lokalnej społeczności. Przyjęto ją uchwałą 3/12/2015 Walnego Zebrania Członków  stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wstęga Kociewia" z dnia 18 grudnia 2015 r.  w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Obowiązująca wersja - dokument został zmieniony uchwałą Zarządu z dnia 15.06.2018 r.

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność