Komisja Rewizyjna

Wybrana  uchwałą nr 5/03/2015 Zebrania  Założycieli z dnia dniu 26 marca 2015r w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wstęga Kociewia":

  • Przewodnicząca - Magda Olszewska - reprezentuje sektor publiczny;
  • Członkini - Brygida Cyrzon - reprezentuje sektor społeczny;
  • Członek - Przemysław Morawski - reprezentuje sektor gospodarczy.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020